Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva

Chez Sven

Kom hit och gör ingenting

Tack för att Du "tittar in"! Thanks for visiting!

Thank you for your interest in Chez Sven!

Tack för Ditt intresse!


Chez Sven is located in Southern France and Languedoc, 20 km north Beziers, and at the beginning of a great National Park. The village of Causses et Veyran has 700 inhabitans. Our yellow house was built in 1850.

Chez Sven är belägna i södra Frankrike och Languedoc, 20 km norr om Beziers, och vid foten av en Stats Park. Byn Causses et Veyran har 700 innevånare. Vårt Chez Sven gula hus till höger byggdes 1850.


The river of Orb travels through the area for your pleasure; swimming, rafting and canoeing. In the picture below you can see our neighbour village Roquebrun.

Floden Orb rinner genom området till Din glädje; simning, forsränning och kanoting. På bilden nedan ser Du vår grannby Roquebrun.

Chez Sven House from 1850